drs. P.J. van Hulten


specialist leesbevordering           

De link tussen bibliotheken en scholen         

 

Boekpromotie en leesbevordering

De specialist leesbevordering vormt de link tussen bibliotheken en scholen. Jarenlange ervaring als cultureel ondernemer wordt ingezet bij het bemiddelen namens bibliotheken. Daarbij worden projecten geselecteerd, aangeboden en verder ontwikkeld ten behoeve van het primair onderwijs.

Van aanbodgericht naar vraaggericht: hoe kun je lezen stimuleren, wanneer wordt lezen weer als leuk ervaren?

In overleg met leerkrachten wordt uit het bestaande aanbod van materialen op de Nederlandse markt een keuze gemaakt. Samenwerking tussen de plaatselijke bibliotheek en scholen is onontbeerlijk. Scholen kennen de leerlingen en weten waaraan behoefte is, maar weten  niet altijd hoe aan deze behoefte vorm te geven. De bibliotheek beschikt over een enorme titelkennis, een grote hoeveelheid boeken en andere materialen  die kunnen worden ingezet als onderdeel van een project. Maak gebruik van de mogelijkheid om een specialist in te zetten, die thuis is in de wereld van jeugdboeken en een gedegen kennis heeft van het onderwijs.

Het dienstenpakket bestaat uit:

Meer weten? Mail naar pvanhulten@yahoo.com voor meer informatie en een exemplaar van de Algemene Voorwaarden.

 

Opdrachtgevers:     Openbare Bibliotheek Heerlen, Bibliotheek Kerkrade, Hogeschool Zuyd.

Projecten:     UrabanII, Kunst van Lezen